VOORBEELDEN VAN SPOOROPNAME, SIMULATIES, CRASHTESTEN

 

Dit hoofdstuk bevat een aantal voorbeelden van spooropname, ook van simulaties, tevens enkele crashtesten.

Voor wat crashtesten betreft kan bijvoorbeeld verwezen worden naar de sites, die we aanhaalden onder hoofdstuk 2, punt 4. 

Voor wat voorbeelden van spooropname betreft kan ook nog verwezen worden naar de Duitstalige maar prachtige site www.jpcity.de

Voor wat simulaties betreft werd hier moedwillig weinig ingegaan op bepaling van botsingssnelheden, omdat dit dan toch eerder materie is voor een specifieke deskundigenanalyse.

 

 

1. crash-test nr. 1 Motorfiets 50 km/u - Golf 25 km/u

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2. crash-test nr. 2 : voetganger-dummy / Ford Scorpio 70 km/u

Opmerking: de videofile is bewerkt met Camtasia en een decoder is nodig om die videofile te openen.

Zie onder punt 12, hieronder

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. simulatie  aanrijding in tegenverkeer tussen slippende Toyota en Mercedes (CARAT-4),

    idem enkel de onderlinge botsing simulatie bis (PC-CRASH)

   simulatie zelfde ongeval Mercedes belandt in gracht op duiker.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4.  Ongeval driftbeweging na ontwijking    sporenonderzoek

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

5. Voordracht met betrekking tot vrachtwagenongevallen

       Europees vakcongres te Neumünster (Duitsland) in 2002.

 

 crashtest  uit dit vakcongres : Golf aan 70 km/u in flank stilstaande vrachtwagen (Neumünster)  : werkelijk beeld (avi-file: zie opmerking onder punt 16 hierna)  ;                                           vertraagd beeld

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Motorfietsongeval 1 - sporen op de plaats van botsing

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

7. Motorfietsongeval 2 - sporen op de plaats van botsing

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

8. Motorfietsongeval 3 - sporen op de plaats van ongeval - val vóór botsing ten gevolge van remming op voorwiel - geen remspoor - fotogrammetrische ontwikkeling van de foto's van de sporen.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

9. Kop-staart aanrijding met geringe overlapping tussen 2 auto's - sporen op de plaats van botsing.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

10. Botsing in dwarsverkeer tussen bestelwagen en personenwagen: sporen op de plaats van botsing.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

11. Botsing in tegenverkeer tussen twee personenwagens :   sporen op de plaats van botsing  - 

                                                                                                                    2D animatievideo van de botsing (simulatie)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 12. Botsing op een obstakel na uitwijking t.o.v. een derde.

        Wanneer voertuigbestuurder A, die de hoofdweg volgt, uitwijkt ten opzichte van een voertuig B, dat in zijn baan opduikt,

        en wanneer bestuurder A zodoende op een ander obstakel terecht komt zonder het voertuig B nog te raken,

        dan is geen synchronisatie van de bewegingen van de beide betrokken voertuigen, A en B, mogelijk.

        En dan ontstaat er een probleem om, los van de prioriteit, nog te gaan antwoorden op de vraag

        of bestuurder A niet te snel reed en wel attent reageerde. Tenzij uit de reconstructie van de beweging van voertuig A op zichzelf

        al blijkt dat bestuurder A sneller reed dan toegelaten (bijvoorbeeld uit de lengte van zijn remspoor). 

        Wanneer de voertuigen A en B zouden gebotst hebben, ware er wel synchronisatie mogelijk geweest want dan weet men

        dat op tijdstip van de botsing de voertuigen samen aanwezig waren op de botsingsplaats.    

        En dan kan men van daaruit hun beweging terug in de tijd gaan reconstrueren.

        En dan kan men te weten komen hoe ver A nog was toen B in zijn baan opdook en valt te becijferen of A het ongeval alsnog kon vermijden. 

        Wanneer er geen contact is kan men in principe enkel nog maar het limiet-scenario onderzoeken en nagaan wat de situatie

        ware, indien er "juist geen contact" was tussen A en B. 

        Een simulatieprogramma leent zich uiteraard zeer goed tot zulke reconstructie. 

        De bewegingen van beide voertuigen worden in zo een limiet-scenario gesynchroniseerd in een onderlinge positie met "juist geen contact". 

        De voertuigen gaan kort langs elkaar door. Wanneer men in dit limiet-scenario vindt dat bestuurder A  het ongeval reeds kon

        vermijden (bijvoorbeeld door de snelheidsbeperking te respecteren of door attent te reageren), dan kon bestuurder A dat

        des te meer, indien hij bij zijn uitwijking wat meer "reserve" had in afstand ten opzichte van voertuig B.

        Uiteraard moet bij de gekozen synchronisatie voor ogen gehouden worden dat bestuurder A niet kan reageren vóór bestuurder B

        zich opwerpt als hindernis.

        Maar indien dit limiet- scenario niet leidt tot de conclusie dat bestuurder A de botsing had kunnen vermijden, dan kan in feite niet

        bewezen worden dat bestuurder A een fout maakte (maar valt ook niet direct uit te sluiten dat bestuurder A er een maakte, zoals

        bijvoorbeeld niet attent reageren).

            Opmerking: de videofiles, waarnaar hieronder gelinkt wordt, zijn .swf video-files en men heeft op zijn pc dus een "macromedia flash player" nodig om ze te bekijken.

            Die is op de meeste pc's voorhanden maar kan  ook gratis gedownload worden van www.macromedia.com 

         Voorbeeld 1: een autobestuurder op de hoofdweg wijkt uit voor een auto, die de hoofdweg opkomt, en komt daarbij op een boom terecht:

            3D-simulatie in Carat4 :  uitwijk01  

          Voorbeeld 2 : een autobestuurder wijkt uit voor een wagen, die vertrekt van een parkeeerplaats en de baan dwarst,

            en komt daarbij op een geparkeerd voertuig terecht: uitwijk02 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

13. Simulatie 17: driftbeweging van een personenwagen als gevolg van een bruuske en hevige stuurreactie naar links.

        Hoe snel en over welke hoek breekt de achterkant van de wagen uit al naar gelang de staat van het wegdek, nat vochtig of droog,

        en dit  bij een identieke stuuruitslag (hier 125° naar links, van -25° naar +100°, in 0,5 sec) ?  De initiële snelheid in de simulaties is telkens 95 km/u.

        Er wordt in alle drie de simulaties op identieke wijze wat afgeremd.

          (*) Zie onder punt 16 om de video-animaties te openen.

         a) wegdek vochtig, wrijvingscoëff. 0,65

              bovenzicht van de driftbeweging met diagram van de gierhoek:

              (gierhoek of "schwimmwinkel" is de hoek tussen de langsas en de momentane bewegingsrichting van de wagen): fiat065-2D  (*)      

               perspectiefzicht: fiat065-3D (*)

         b) wegdek nat: wrijvingscoëff. 0,5

               bovenzicht van de driftbeweging met diagram van de gierhoek: fiat05-2D (*)

               perspectiefzicht: fiat05-3D (*)

         c) wegdek droog: wrijvingscoëff. 0.75

               bovenzicht van de driftbeweging met diagram van de gierhoek: fiat075-2D (*)

        Uit die simulaties blijkt dat, hoe droger het wegdek, des te scherper de bocht, waarmee de wagen zijn koers rechtdoor verlaat en

        naar links schiet. Tevens blijkt dat op nat wegdek de achterkant van de wagen  beduidend minder ver uitbreekt.

        Op nat wegdek schuift de wagen wel over grotere afstand door.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

14. Ongeval door verlies van stuurcontrole - driftspoor van een wagen met één leeglopende band. 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

15. Voorbeeld van een 3D-simulatie in Carat-4 - meerijdende camera :

        Een wagen rijdt vanaf een parking de baan op en wordt aangereden door een wagen die de hoofdweg volgt.

        De wagenbestuurder, die van de parking kwam, heeft op het laatste moment klaarblijkelijk nog afgeremd

        en kwam tot stilstand op de rechter rijstrook va de prioritaire bestuurder. Deze laatste heeft dan het stuur nog overgetrokken naar links.

            Opmerking: de videofiles, waarnaar hieronder gelinkt wordt, zijn .swf video-files en men heeft op zijn pc dus een "macromedia flash player" nodig om ze te bekijken.

            Die is op de meeste pc's voorhanden maar kan  ook gratis gedownload worden van www.macromedia.com 

        a) zicht van op de bestuurdersplaats van het prioritaire voertuig (mee bewegende camera): intrvh05a  en (bovenzicht): intrvh05b

            De invloed van de aanwezigheid van een geparkeerd voertuig kan nagegaan worden.

             (vandaar het belang de geparkeerde voertuigen ook op te tekenen): intrvh4c

        b) de uittredebeweging van de voertuigen uit de botsing:  uittrvh03a

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

16. Simulatie 16 - 2D (*) schampaanrijding tussen twee slepen op autosnelweg;  idem in 3D zicht: simulatie 16 - 3D (*)

 

        De video-animaties onder dit punt 16 zijn opgemaakt met Camtasia-Producer van Techsmith (zie www.techsmith.com ).

        Dit programma laat toe de bestandsgrootte van o.m. video avi-files en alzo hun openingstijd te beperken zonder noemenswaardig kwaliteitsverlies in de videoweergave.

        Om de video-animaties te bekijken dient een klein decodeerprogramma, TSCC Codec, geïnstalleerd te zijn op de pc.

        Men vindt het op :   http://www.techsmith.com/download/studiodefault.asp 

        Ofwel downloadt men het rechtsreeks door volgende link uit te voeren: http://www.getafile.com/cgi-bin/merlot/get/techsmith/TSCC.exe

        Sla het programma TSCC.exe op op de harde schijf en voer het uit door het aan te klikken.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

17. Botsing in dwarsverkeer tussen twee personenwagens - sporen op de rijbaan - ongevalschets - simualtie in Carat-3.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

18. Voorbeeld van een 3D-simulatie in Carat-4 waarbij het zicht van de bestuurder in een onoverzichtelijke bocht wordt nagegaan.

        Het gaat om het klassieke ongeval tussen een links afslaande auto en een tegenligger, in casu een motorfietser.

        De autobestuurder reed een links van de baan gelegen parking op. De motorfietser kwam uit een onoverzichtelijke bocht.

        De vraag stelt zich of de autobestuurder tijdig de motorfietser kon waarnemen.

        Ten behoeve van de simulatie werd de bocht opgemeten en werd ook de gevel van de woning aan de binnenkant van de

        bocht opgemeten en in een 3D-tekening gebracht.

        Hierbij de link naar een korte powerpoint-presentatie  met een paar foto's van de bocht en met drie video-animaties van de Carat-4 simulatie

        van de intredebewegingen van de betrokkenen in de botsing: carat4bocht 

                (De video avi-files zijn opgemaakt met de Camtasia Producer van Techsmith. Men heeft de TSCC-Codec decoder nodig op zijn PC om ze te bekijken.

                Zie onder punt 16 hierboven.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

19. Ongeval driftbeweging van een auto ten gevolge van stuurreacties - Carat-4 3D-simulatie.

        Klik de hyperlink aan: driftbeweggolf

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

20. Pechstrookongeval : klik de hyperlink aan : pechstrookongeval

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

21. Botsing in dwarsverkeer tussen een bestelwagen en een personenwagen - sporen op de plaats van botsing.

        Klik op de hyperlink.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

22. Ongeval, waarin drie auto's betrokken. Eerst een kop-staart aanrijding met schampcontact tussen twee auto's. De achterste wijkt uit naar links en komt daar nog in aanrijding met een tegenligger. Spooropmeting met fotogrammetrie.  Driftspoor van een leeg gelopen band.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

23. AREC - congres  2004 te Neumünster : buitelongevallen : 3 voorbeelden van crashtesten.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

24.  Ongeval met één auto, die bij een schuifbeweging over nat wegdek van de baan gaat. Sporen.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

        

25. Twee ongevallen, aanrijding tussen een auto en  een booster bromfiets (kleine wielen met dikke banden) - typische spoortekening op de plaats van botsing - werpafstand van de booster.

klik de hyperlink aan : boosterongevallen

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

26. Botsing in dwarsverkeer tussen een bestelwagen en personenwagen - plaats van botsing - knik in remspoor.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

27. Voorbeeld van een spooropname op autosnelweg met fotogrammetrie.  Kop-staart aanrijding tussen twee auto's, die dientengevolge van de weg schuiven.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

28. Voetgangersaanrijding (kind), remsporen van een ABS-wagen op een gekleurd stuk wegdek,  stuk ABS-remspoor op een bitumenvoeg; 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

29. Voorbeeld van opname van een ingewikkeld sporenpatroon op autosnelweg met behulp van fotogrammetrie. Contact en botsing tussen twee slepen.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

30. Crash-test twee auto's in dwarsverkeer :  Ford Mondeo aan 60 km/u in rechter achterflank van rode Opel Vectra aan 57 km/u.

       Test uit het AREC-congres van 2005 te Wildhaus : zie www.arecgroup.info .

       Video in real-time  ;  Video vertraagd .  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

31.  AREC- congres mei 2006 in Neumünster met als onderwerp "schampaanrijdingen" : zie www.arecgroup.info - Veranstaltungen - 2006 - 19 -20 Mai.

 

       Video van schampbotsing tussen  2 personenwagens onder hoek van 20 graden - aanrijdend voertuig 50 km/u - getroffen voertuig 25 km/u;

 

       Video van schampbotsing tussen 2 personenwagens onder hoek van 30 graden - aanrijdend voertuig 50 km/u - getroffen voertuig 25 km/u.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________